6'lı masa olarak bilinen millet ittifakkı bir mutakabat metni yayınladı. Genel olarak 9 ana başlıktan oluşan metinin başlıkları şu şekildeydi;

 "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", 

"Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" adı altında 9 ana başlıktan oluşuyor.

Öne çıkan 12 vaat dikkat çekti onlar ise şöyleydi;

-Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı ve saraylar halkın kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanlığı'na ait bazı uçaklar satılacak.

-Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek.

-Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirler ülkeye getirilecek, bu çerçevede 'Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kurulacak.

-Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.

-Kanal İstanbul projesi iptal edilecek, Atatürk Havalimanı yeniden açılacak.

-Yerel yönetimlere atanan kayyumlar gidecek.

-cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan, finans ofisi, insan kaynakları ofisi vb ofisler kapatılacak.

-İstanbul'a taşınmaya hazırlanan Merkez Bankası, tüm ofisleri ile Ankara'ya dönecek.

-Kur Korumalı Mevduat sistemi bitirilecek.

-Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen Kamu-Özel İşbirliği projeleri için varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatılacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsili sağlanacak.

-Kimse birden fazla maaş almayacak. Mülakat son bulacak.

-YÖK kaldırılacak, üniversiteler kendi yönetimini kendi seçecek, denetimi kendi öğretim üyeleri yapacak.

Daha yeni Daha eski